Press Cartoon Belgium

Preselectie

Dinsdag 16 Oktober 2018

Cartoons

De Catalaanse Nationalisten in ballingschap in Brussel willen hun land van op afstand regeren via de modernste technologieën zoals Skype.

- Vind een wettekst die verbiedt om via Skype te regeren !
- Via Skype ? Maar de wet dateert uit 1978 mijnheer de Eerste Minister …