Press Cartoon Belgium

Maandag 22 Oktober 2018

Kroll

SUPERSTAR TERRORIST
- M'neer, denkt u dat hij handtekeningen zal uitdelen?