Press Cartoon Belgium

Maandag 21 Januari 2019

Kroll

SUPERSTAR TERRORIST
- M'neer, denkt u dat hij handtekeningen zal uitdelen?