Press Cartoon Belgium

Dinsdag 21 Augustus 2018

Kroll

SUPERSTAR TERRORIST
- M'neer, denkt u dat hij handtekeningen zal uitdelen?