Press Cartoon Belgium

Lundi 20 Mai 2024

Kroll

  • Kroll
  • 11/09/2002
  • Télé Moustique

de klimaatschommelingen zijn de schuld van Saddam Hoessein. Ziet u wie ik bedoel?"Op de Wereldtop over duurzame ontwikkeling in Johannesburg, hadden de Verenigde Staten, die het voorafgaand verdragvan Kyoto al niet hadden bekrachtigd, eerst hun kat gestuurd. Op de laatste dag neemt dan toch hun ministervan Buitenlandse Zaken Colin Powell het woord. Sinds enige maanden pleiten de VS met steeds meer aandrang voorhet omverwerpen van het regime van Saddam Hoessein, president van Irak.

"Wereldtop. (Powell) - Mijn baas bezit alle bewijzen