Press Cartoon Belgium

Vrijdag 22 September 2023

Zaza

Een voorstel van Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, om vluchtelingen een apart sociaal statuut te geven, is verworpen omdat het zou indruisen tegen de Conventie van Genève, die ieder inwoner van het land, van waar hij ook komt, dezelfde rechten toekent.