Press Cartoon Belgium

Zaterdag 17 April 2021

Sondron

In de rotsen van Mount Rushmore, in Zuid-Dakota, zijn 18 meter hoge koppen van vier belangrijke presidenten vande Verenigde Staten uitgehouwen (van links: Washington, Jefferson, Theodore Roosevelt en Lincoln). Het ‘National Memorial'is sinds decennia een toeristische trekpleister en een symbool van de Verenigde Staten. Het verontrust veel weldenkende Amerikanen, dat sommige staten homohuwelijken wettelijk mogelijk hebben gemaakt. Om ze alsnog te verbieden, wordenwetgevende en gerechtelijke procedures overwogen.

In de Verenigde Staten van Amerika wordt de grondwet bedreigd door het homohuwelijk.