Press Cartoon Belgium

Woensdag 14 April 2021

Sondron

Naar Hergé

De koning wijst twee informateurs aan
- (Vande Lanotte) We gaan ons informeren
- (Reynders) Ik zou zelfs meer zeggen
- We gaan de koning informeren