Press Cartoon Belgium

Vrijdag 15 Januari 2021

Kroll

- En waarom deze voor de hand liggende regering niet?
- Met amper twee ministers, wat een besparing!
Meteen wordt het aller dringendste aangepakt
- 100 % vrouwelijk: past helemaal in de tijdsgeest
- Gelijk verdeeld onder Vlamingen en Franstaligen
- Gegarandeerd tien jaar stabiel
- Een minderheidsregering met speciale bevoegdheden
- En hop! Klaar is kees!
- Wat zeggen we nu?
- Dank u wel, mijnheer Kroll