Press Cartoon Belgium

Dinsdag 19 Januari 2021

Kroll

- … De straf des Heren komt over ons. U moet boete doen… Het einde der tijden is nabij …
- Waar komt die snoeshaan vandaan?
- Uit Kuifje, “De geheimzinnig ster”
- Hij heeft misschien wel gelijk
- Zouden we niet nog voor de Dag des Oordeels vlug een regering vormen?
- Waar is dat goed voor?