Press Cartoon Belgium

Zondag 23 Januari 2022

Pasha

Paul kempeneers behaalde het diploma Regent Tekenen aan de Rijks Middelbare Normaalschool te Gent en het diploma van Licentiaat in de Agogiek aan de Vrije Universiteit van Brussel.

In de jaren 70/80 illustreerde hij boeken, stelde met grafisch werk ten toon en nam deel aan groepstentoonstellingen in Gent, Antwerpen en Brussel.
Deze artistieke activiteiten werden “on hold” gesteld doordat zijn hoofdberoep als leraar tekenen te veel tijd opslorpte.

Pas in 2005 startte hij met het tekenen van cartoons. Onder de naam van ‘PAUL’ en later als ‘PASHA’ nam hij deel aan cartoonwedstrijden. Zijn cartoons werden meermaals geselecteerd voor tentoonstellingen en publicaties in binnen en buitenland.