Press Cartoon Belgium

Samedi 15 Juin 2024

Sondron

De Europese Unie bereikt een compromis over de voorwaarden voor toetredingsonderhandelingen met Turkije.

Turkije straks in Europa?