Press Cartoon Belgium

Jeudi 18 Juillet 2019

Nix

VLD-politicus Hugo Coveliers, wiens baard haast even beroemd is als die van Saddam Hoessein bij zijn arrestatie,leeft al enkele weken in onmin met zijn partij. Die ontneemt hem uiteindelijk het fractieleiderschap in de Senaat.

Niet schieten! Ik ben Hugo Coveliers. Mijn partij heeft mij achtergelaten in de woestijn.